• 0 Items - 0,00
    • No products in the cart.

Henk Witjes

Mijn naam is Henk Witjes. Ik ben veertig jaar werkzaam geweest in het onderwijs, als leraar basisonderwijs en als directeur. Daarnaast ben ik bijna vijftig jaar actief in het theaterleven als zanger/acteur, als regisseur en als schrijver voor revues en bewerken van teksten. Heel mijn leven maak ik al gedichten en schrijf ik teksten voor liedjes en sketches voor feesten en partijen. De laatste vijf jaar ben ik naar buiten gekomen met mijn werk en laat het schrijversvirus me niet meer los.

Buiten mijn liefde voor het gesproken woord, dat vooral tot uiting kwam in mijn theateractiviteiten, presentaties; mijn liefde voor het geschreven woord. Ik ben een observator en wil mijn ervaringen daarbij op een fantasievolle en creatieve manier beeldend beschrijven. Het is heerlijk te spelen met woorden en zinsritmes. Ik heb daarbij een onbedwingbare drive om mijn filosofieën over het leven te delen met zo veel mogelijk mensen. Ik probeer denkbeelden over te dragen in de hoop dat andere mensen daar iets mee kunnen.

Honderden gedichten heb ik geschreven die voortkomen uit verwondering. Het ervaren van de natuur, de kosmos. Al mijn schrijfsels zijn het product van het observeren van mensen, waarbij humor een grote relativerende factor is.

Mijn twee romans gaan over idealisme, de gang van het leven, de onverbiddelijke levenslessen, het onontkoombare absurdisme in het leven, het optimisme en de zin om het leven ten volle te absorberen naast de schaduwkant van het leven in de vorm van machtsdrift, terreur en hebzucht. En hoe dicht deze twee uitersten bij elkaar liggen.

Doel is deze thematieken vlot leesbaar te houden. Volgens lezers van mijn boeken is dat gelukt.

Binnenkort op 28 maart verschijnt mijn verhalenbundel ‘Kruiend ijs.’

Een sprookjesboek ‘ Woutertje Wop en andere verhalen’, een derde roman ‘Het ontkende principe’ en een gedichtenbundel liggen op de plank en hoop ik binnen niet al te lange tijd uit te brengen.

Fictie, waarin humor en spanning hand in hand gaan met als basis een scherpe kijk op de maatschappij en een sterke neiging tot filosoferen. Mijn verhalenbundel ‘Kruiend ijs herbergt fantasy, absurde spanning, lichtvoetige humor en verhalen met een lichte autobiografische achtergrond.

Koester de kwaliteit van het leven en laat je zo weinig mogelijk beïnvloeden door mensen die de nadruk leggen op economisch voordeel en materialisme. Zij gaan voor kwantiteit in plaats van kwaliteit.

Ik ben trots op de reacties van de mensen die mijn boeken gelezen hebben.

Het in oprichting zijnde schrijversgilde der lage landen samen met o.a. Sonn Franken, Henk Franken, Marc Kerkhofs, Motell Rijnen.

Mijn wens dat zo veel mogelijk mensen kennis nemen van mijn werk en ik hoop dat veel mensen het geschrevene als een verrijking voelen.

Roman: De idealisten bij uitgeverij Boekenindustrie.

Roman: Tomeloze Verwarring bij uitgeverij Boekenindustrie.

Verhalenbundel: Kruiend ijs bij uitgeverij Boekenindustrie.

Author's books

[yith_wcwl_add_to_wishlist]Compare

Ei! Gade mee dweile

20,00

Verkrijgbaar bij de auteur Henk Witjes via e-mailadres: hewi@kpnmail.nl of via deze site

 

Lekkere, lieve, leutege Krabbe.

Wa d’n erremoei! Messchient voor ’t tweede jaar achter mekaar nie dweile.
Gif de moed nie op! Want Vastenavend ga nooit verlore.
Dèèrom ‘n bundel mè tweeëntwinteg moedgevende, schattege, artstochtelekke, vertederende veraaltjes afgewisseld mè wa poweetiese schrijfsels en leutege illestrasies voor jong en oud om ’t mereel òòg t’ouwe!
Mijn veralebundel is ’n eerbetòòn aan ’t gròòtste en méést dierbare féést wamme n’ebbe in ons werreme Krabbegat.
Visewaliseer de verale, draai de fillem vor oew òòge n’af en ge zal merreke dagge werrem wor van binne.

Agge mar leut et.

Enk Witjes

 

Verkrijgbaar via:

De auteur Henk Witjes, e-mailadres: hewi@kpnmail.nl

[yith_wcwl_add_to_wishlist]Compare
[yith_wcwl_add_to_wishlist]Compare

Kruiend IJs

15,00

Marc Kerkhofs over KRUIEND IJS van Henk Witjes:

‘Allereerst: gefeliciteerd met deze bundel. Ik heb hem – echt waar, in alle eerlijkheid – met plezier gelezen, heb gelachen, af en toe instemmend geknikt en vooral, genoten.’

‘Het is echt een bundel die je op sleeptouw neemt en die je nieuwsgierig uitleest, verhaal per verhaal. Hij verraadt bovendien een geoefende schrijfhand en schrijfplezier.’

‘Het taalgebruik is rijk en gevarieerd, scherp en amusant, intelligent en diep-menselijk.’

Eigenlijk is het eten en drinken voor de liefhebber van goede verhalen.”

Enkele verhalen uit de bundel belicht:

Kruiend ijs (eerste prijs Prozawedstrijd Woordenstroom)
‘Een mooi, inleidend verhaal, doorspekt met herinneringen en ook een verduidelijkend randje dat op de een of andere manier de toon zet. Het noodt in ieder geval uit om verder te lezen.’

Doe maar normaal
‘Een paar keer hardop in de lach geschoten bij dit verhaal. Het gezonde boerenverstand zegeviert altijd. Ook weer een kostelijk verhaal, met de nodige zwierigheid geschreven en een fond van wijsheid die je dag niet groen-links of groen-rechts, maar gewoon frisgroen maakt.’

De goedaardige reus
‘Werkelijk prachtig verhaal. Punt. Genoten van begin tot eind.’

Marc Kerkhofs

Marc Kerkhofs verzorgt reportages voor diverse tijdschriften, schrijft
artikelen, romans, korte verhalen en pleegt af en toe een gedicht.

[yith_wcwl_add_to_wishlist]Compare
[yith_wcwl_add_to_wishlist]Compare

Tomeloze verwarring

15,00

Hugo leidt een normaal leven. Getrouwd, drie kinderen, eerste kleinkind op komst.
Hij is gestopt met werken. De afgelopen vijftig jaren zijn in een roes voorbijgegaan. Eenmaal los van het hoge levenstempo trekken gebeurtenissen in zijn leven onverbiddelijk aan hem voorbij.
Hij denkt terug aan Paulien, zijn eerste liefde. Onbeholpen heeft hij destijds hun relatie abrupt beëindigd. Hij vraagt zich af hoe haar leven is gelopen. Vertwijfeling en schuldgevoelens spelen hem parten.
Op een van zijn wandelingen loopt hij Jack letterlijk tegen het lijf. Een oude drinkebroer, die op jonge leeftijd zijn heil ging zoeken in het noorden van het land. Een vluchtige ontmoeting, die bij hem een onbestemd gevoel teweeg brengt.
Hij raakt in verwarring. Door lange wandelingen te maken en maquettes te bouwen probeert hij zijn rust te vinden. Annelie, zijn vrouw. probeert hem met beide voeten op de grond te houden.
Hij ontvangt een uitnodiging deel te nemen aan een grote landelijke
maquettetentoonstelling van monumentale gebouwen in Rotterdam.
Tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling treft hij onverwacht Jack, die hem uitnodigt ‘s avonds iets te drinken op zijn appartement. Daar vindt een aangrijpende gebeurtenis plaats.
Later blijkt Jack spoorloos verdwenen te zijn.
Op de tentoonstelling doet de industrieel Eustatius van Bezuyden hem een aantrekkelijk voorstel. Moet hij met zo’n dominante persoon in zee gaan? En wat heeft Eustatius te maken met de Groninger aardbevingen?
Vanaf dat moment lijkt Hugo alleen nog maar heftige gebeurtenissen aan te trekken.
Gaan de feiten met hem aan de haal of andersom?

[yith_wcwl_add_to_wishlist]Compare
[yith_wcwl_add_to_wishlist]Compare

De Idealisten

15,00

Dries is een positieve idealist, die mensen bewust wil maken van de onzichtbare macht van het grote geld. Extreem gedrag komt in het machtsspel steeds meer voor. Dries gelooft dat een menselijke benadering van extremisten effect sorteert.

Valentino wil de westerse welvaart veiligstellen. Er is in zijn ogen geen plaats voor mensen, die niet mee kunnen.

Door absurde gebeurtenissen komen beiden op een heftige manier met elkaar in aanraking door toedoen van een mysterieus persoon, die werkt voor een organisatie die onzichtbaar het economisch verkeer in de wereld aanstuurt.

Later blijkt, dat de moeder van Valentino voor Dries niet helemaal onbekend is.

Het verhaal heeft verschillende lagen die uiteindelijk in elkaar vloeien.

Grondgedachte:

Iedereen die geboren wordt wil iets. Opvoeding, karakter, traumatische ervaringen kunnen uitmonden in extremistisch idealisme.

[yith_wcwl_add_to_wishlist]Compare